Aktuellt

Kropp

Tomas Ferms bildvärd har tagit en ny riktning sedan han senast ställde ut på Galler Lucifer i Skövde 2015. De realistiska, ibland fotorealistiska inslagen är borta till förmån för en abstrakt bildvärd. Men berättarglädjen är kvar.

Vi får ta del av ett berättande där färg, måleriska gester och teckning skapar betydelser. Fragmentariska delar av hus, klädesplagg, landskap och kroppar och kroppsdelar dyker upp som frusna ögonblicksbilder eller minnen där somligt är igenkännbart, annat förblir diffust. Och som betraktare lockas man att fylla i det som är outtalat. Bilderna har ofta en erotisk laddning, men handlar det verkligen om sensuella möten kropparna emellan? Eller handlar det om kampen om att överleva? 
Och som betraktare lockas man att fylla i det som är outtalat. Bilderna har ofta en erotisk laddning, men handlar det verkligen om sensuella möten kropparna emellan? Eller handlar det om kampen om att överleva?

Färgskalan i Ferms bilder är mångbottnad. Ett färgackord kan påminna om 1700-talsmålaren Watteau. Därtill finns det likheter mellan Ferms kompositioner och de teaterscener Watteau målar upp med gläntor och skogslandskap som fond. Samtidigt använder Ferm en färgskala som lånat från modernismen. Hilma af Klint är inte lång borta. Skillnaden är att Ferms måleri är oplanerat. Självklara referenser till andra bilder finns inte, vilket ska ses som ett försök att koppla bort omvärlden för att kunna måla utifrån inre motiv.  

Bildserien kan liknas vid en upptäcktsfärd inåt mot det rent, avskalat måleri. Det visar på en ovanlig bredd, med tanke på SpotCity och de konstprojekt han organiserat och genomfört i stadsrummet tillsammans med Ann-Charlotte Rugfelt Ferm och deras skulpturer och installationer. (www.spotCity.se

Tomas Ferm CV 2019

30.3 –  14.4 2019
Vernissage lör 30/3 kl 13-16
DÄREFTER ÖPPET ONS–TORS 15–18, FRE–SÖN 12–15

GALLERI LUCIFER – TRÄDGÅRDSG. 7 – SKÖVDE – 0703 27 97 54 

http://www.gallerilucifer.se – gallerilucifer(at)gmail.com

Utst.nr. 320