V, W

Mika Väisänen

Håkan Wester ( f 1961) gick på Houvedskous målarskola. Men han blev så trött på måleriet att han började med skulptur i stället. Sen dess har han jobbat med skulpturer i geometrisk abstraktion i snart trettio år. ‒ Det är mer konstruktion och hantverk än i måleriet och det passar mig bättre. DSC_0032”Som minimalist får man nog beteckna Håkan Wester. Hans skulpturer upprepar oftast enkla, regelbundna former i ett stiliserat geometriskt mönster. Men han varierar dem på ett sätt som gör att de aldrig blir enformiga – genom olika material och nya, överraskande sammansättningar.” Inger Landström, Borås Tidning 20.9 2012 

All metod är rytm. Den som mister världens rytm mister världen. Var människa besitter sin egen rytm. Algebra är poesi, känsla för rytm är geni. Novalis
www.westerskulptur.nu