Birgitta Wikström

Jag gick på Valands konsthögskola 1980-85. Sedan dess har jag varit verksam i Göteborg, men ungefär årligen ställt ut på olika ställen, runt om i landet.
Jag väljer material utifrån idé. Något börjar intressera mig,  jag måste utforska, och jag gör det i de material som känns relevanta och intressanta.
Jag arbetar ofta runt något tema, inte utifrån temat som egenvärde, utan just i en lust/iver att utforska något.
På den här utställningen väljer jag att visa verk från olika epoker i min verksamhet. Det tidigaste redan från 80-talet, det senaste får bli måleri som knappt hunnit torka ännu…

Spännande för mig, förhoppningsvis även för galleribesökarna!
Det blir i huvudsak måleri och skulptur runt tema kedjespel och
flätverk, livstycken samt tak/utsikter
Birgitta

CV Birgitta Wikström 2019